Je�li nie naast�pi�o automatyczne przekierowanie mo�esz u�y�tego odno�nika